Výpověď dohodou? Pozor, ať nenaletíte!

Ukončení pracovního poměru, potažmo hledání nového pracovního místa je vždy tak trochu spjato se stresem a nepříjemnými pocity. Ať už jste dali výpověď vy, nebo váš zaměstnavatel usoudil, že vás již nepotřebuje, jde vždy o krok do neznáma a nejistoty. Ideální se zdá být výpověď na tzv. dohodu. Buďte však ve střehu!

Zákoník práce výpověď na dohodu jednoduše nezná

Výpověď dohodou není v právu ČR nijak ošetřena. Existuje jednostranná výpověď a pak oboustranná shoda – dohoda. Nicméně to neznamená, že by, lidově řečeno, výpověď dohodou neplatila. Pokud dojde k podpisu obou stran, nabývá účinnosti. Teď jde o to, aby pro vás, zaměstnance, byla, pokud možno, co nejvíc výhodná. Ačkoliv máte třeba pocit, že se k vám zaměstnavatel zachoval „přátelsky“, mějte oči dokořán, než dohodu podepíšete.

Důvod ukončení pracovního poměru je důležitý

Dbejte na to, aby v dohodě byl uveden důvod ukončení pracovního poměru. Jinak se vystavujete riziku, že třeba přijdete o podstatnou část podpory v nezaměstnanosti či nárok na odstupné, kterému se mnozí zaměstnavatelé snaží vyhnout. Jiná situace nastává, pokud iniciativa přijde z vaší strany. Třeba jste si našli lepší zaměstnání a potřebujete opustit stávající pozici co nejdříve. Výpověď dohodou totiž umožňuje odejít ze dne na den.

Jaké náležitosti dohoda obsahuje?

Předně dávejte pozor na to, aby dohoda byla vyhotovena v písemné formě. Dohoda by měla samozřejmě obsahovat iniciály vašeho zaměstnavatele i vaše, dále datum zániku pracovního poměru, důvod jeho ukončení a konečně veledůležité podpisy obou stran. Jestliže s jakýmikoliv náležitostmi nesouhlasíte, nepodepisujte. Není to vaše povinnost.

Po skončení pracovního poměru dohodou se můžete zaregistrovat na ÚP

Pakliže nejste v situaci, kdy přecházíte z jednoho zaměstnání do druhého, zaregistrujte se na ÚP v místě vašeho bydliště. Pokud jste si dali pozor, aby důvod ukončení pracovního poměru nebyl v rozporu s přiznáním podpory v nezaměstnanosti, nemusíte se nijak obávat. Získáváte trochu času na hledání nového zaměstnání. Důležitým faktorem je sepsání a následné rozesílání vašeho životopisu. Vzor životopisu najdete na internetu. Tipy, kterak zhotovit zajímavý a atraktivní životopis, pak získáte na hardyn.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *