Proč je ESG tak důležité pro budoucnost vaší organizace?

Možná že jste již slyšeli termín ESG strategie. Jedná se o termín, který se pomalu ale jistě dostává do popředí zájmu i u nás. Zjednodušeně řečeno koncept ESG pro firmy zavádí nutnost ohlížet se nejenom na tvorbu zisku, ale také na společenské a enviromentální dopady svého působení na okolí. Jde o termín, jehož popularita neustále roste a který již brzy nebude možno ignorovat. Planetární i společenské klima se totiž mění směrem k větší odpovědnosti a udržitelnosti, a jedním z výsledků tohoto pohybu je právě větší tlak na organizace, aby měly své ESG strategie.

Připravte se na nový, udržitelný svět

Mít vlastní strategii udržitelnosti je proto pro většinu dnešních firem nezbytností. Částečně proto, že tímto směrem jde legislativa a evropská nařízení, ale také protože udržitelnost vyžadují zákazníci, kterým stále více není lhostejné, od koho své výrobky nakupují. Jak ale vytvořit efektivní ESG strategii?

Environmentální faktory

Vzhledem k tomu, jak jsou otázky životního prostředí celosvětově v popředí zájmu, je základním pilířem každé ESG strategie přístup organizace k environmetální tématice. Nejčastěji se zde firmy zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů (GHG), opatření k mitigaci změny klimatu, výpočet uhlíkové stopy firmy, obnovitelné zdroje energie, nakládání s vodou, odpady a se svým dodavatelským řetězcem.

Sociální faktory

Rovnost. Diverzita. Inkluze. Lidská práva. To všechno jsou důležité sociální složky druhého pilíře každé ESG strategie. Řeší se zde například otázky jako: Jak dobře firma zachází se svými lidmi? Má organizace bezpečnou, zdravou a naplňující firemní kulturu a pracovní prostředí? Nedochází ve firmě k diskriminaci? Mají mezi zaměstnanci a na vedoucích pozicích své místo ženy, postižení, rasové či sexuální menšiny? Jak se chováte ke svým zákazníkům a komunitám, ve kterých působíte?

Správa a řízení

Této třetí části ESG se možná nedostává takové pozornosti jako předchozím dvěma, ale je stejně důležitá. Zaměřuje se odpovědné a transparentní řízení firmy, etické podnikání, řízení rizik a investic.

S ESG a udržitelnými strategiemi Vám může pomoci poradenská společnost Sustainables, která umí začlenit ESG a udržitelnost do obchodních strategií i DNA firem a pomoci k transformaci směrem k udržitelnějšímu podnikání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *