Automatizace v průmyslu 4.0: Čekají nás mnohé výzvy

Zažíváme další průmyslovou revoluci. Tentokrát nejde pouze o mechanizaci, ale také řídicí a informační systémy, jež jsou schopné zvládat složité procesy precizněji než člověk. Nacházíme se u zrodu průmyslu 4.0, jemuž vládne automatizace.

Automatizační technologie prostřednictvím tzv. IIoT (Industrial Internet of Things, tedy průmyslový internet věcí) propojují, řídí a monitorují celé sítě zařízení, strojů, robotů a informací z cloudu. Dokážou fungovat automaticky a učit se, což minimalizuje nutnost lidského zásahu a optimalizuje výrobu.

Role automatizace v průmyslu 4.0

Automatizace se v průmyslu 4.0 nesoustředí pouze na efektivitu a ziskovost, ale také lepší flexibilitu a zkvalitnění výrobních procesů, aby se snížila zmetkovost. Úkony, které člověk provádí s 10% chybovostí, dokáže automatizace provádět s chybovostí 0,00001 %.

Výhod, jež přináší, je opravdu spoustu. Jednou z těch hlavních je například bezpečnost, personál už se nemusí pohybovat v blízkosti strojů a provádět složité manipulace. Vše je rychlejší, flexibilnější a škálovatelnější. Stroje jsou schopné pracovat 24/7, když je to zrovna potřeba.

Je tu však i spousta výzev

Ačkoliv mají řídicí systémy a automatizace spoustu výhod, nesou s sebou i některé výzvy. Adaptace nové infrastruktury může být náročná jak finančně, tak časově. Přechod nevyžaduje pouze nákup nového hardwaru, ale rovněž změnu myšlení a strategie. Dost možná bude potřeba také zaškolit nové zaměstnance, některé pracovníky přeřadit na jiné pozice, protože jejich původní práce již nebude potřeba.

A mimochodem, pomalu už se mluví o průmyslu 5.0. Ten bude zaměřený na personalizaci, okamžitý zákaznický servis a spolupráci lidí s „koboty“, tedy kolaborativními roboty. Nová verze průmyslu je tedy zaměřená na prolnutí technologií s lidskými bytostmi, jež se mají navzájem doplňovat, nikoliv nahrazovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *