Proč sušit stlačený vzduch z kompresoru?

Jak vlastně vzniká stlačený vzduch? Pro jeho výrobu potřebujeme atmosférický vzduch, který je kompresí následně stlačován. Problémem ale je, že tento běžný vzduch, který je všude kolem nás, nevykazuje zrovna perfektní čistotu a už vůbec není suchý. Vzduch vždy obsahuje nějaké procento vlhkosti. Nejlepším příkladem mohou být některé asijské země s tropickým klima, kdy můžete po krátké procházce ždímat tričko. Voda v oblasti kompresorů není na závadu, pokud zůstane v plynném skupenství, tedy jako vodní pára. Jenže stlačený vzduch se může na cestě ke spotřebičům ochladit a vodní pára částečně nebo úplně zkapalní a může způsobit značné škody. Již v úvodu zmíněná zkrácená životnost, častější poruchovost či celkově snížená účinnost může připojená zařízení trápit, pokud jejich útroby zužuje vlhkost.

Pokud se nákladných servisních úkonů, ale i celkových odstávek provozu chcete vyvarovat, je vhodné se na úpravu vzduchu co nejrychleji zaměřit. Mezi tuto úpravu patří sušičky stlačeného vzduchu. Na trhu s kompresory a příslušenstvím je jich spousta a každý typ se hodí do trochu jiného provozu. Cílem takového sušení vzduchu je však pokaždé snaha snížit množství vodní páry ve vzduchu tak, aby se rosný bod dostal na žádanou hodnotu. A co že je to ten rosný bod? U stlačeného vzduchu se používá termín tlakový rosný bod, tedy teplota, při které pára kondenzuje při daném tlaku. Následně vzniká voda a ta, pokud není nikam odvedena, přichází do styku s olejem (pokud máte olejový kompresor) a následně putuje do veškerého připojeného pneumatického nářadí, stříkacích pistolí či ovládacích prvků automatizovaných linek. Typicky to mohou být válce, ventily a vakuová technika. Jen si představte, co dělá taková emulze vody-oleje a pevných nečistot za nepořádek uvnitř těchto zařízení. Je tedy nejvyšší čas podívat se po vhodné sušičce vzduchu…

Kondenzační sušičky

Nejvyhledávanější typ pro sušení vzduchu do dílen i do průmyslu. Mezi známé výrobce patří například český Atmos či mezinárodní Mark Compressors. V kondenzačních sušičkách je nejprve stlačený vzduch ochlazen na teplotu nižší, než je teplota tlakového rosného bodu. Tím vodní pára ve vzduchu kondenzuje a mění na vodu. Ta se ze vzduchu odvede. Tato zařízení mohou být opravdu velice sofistikovaná. Bývá na nich instalována elektronická řídicí jednotka s možností zobrazení hodnoty rosného bodu či bezeztrátový elektronický odpouštěč kondenzátu se samočisticím přímo řízeným ventilem.

Výhody kondenzačních sušiček

  • nenákladné sušičky
  • pracují bez ztráty stlačeného vzduchu

Nevýhody kondenzačních sušiček

  • rosný bod lze snížit na teplotu pouze +5 °C nebo +3 °C
  • spotřeba elektrické energie na chod ventilátoru, řídicího systému a chladivového kompresoru.
  • nutno zajistit účinnou ventilaci

Adsorpční sušičky

O něco nákladnější, ale vysoce účinné sušičky pro průmyslové podniky s vysokými nároky na kvalitu vzduchu. Jejich poznávacím znamení jsou dvě věže naplněné sušicím materiálem. Sušicí materiál musí být hodně porézní, nejčastěji se používá aktivovaný oxid hlinitý alumogel (Al2O3) či silikagel (SiO2). Absorpční sušičky stlačeného vzduchu vyrábí například Omega Air.

Výhody adsorpčních sušiček

  • rosný bod lze snížit na nižší teplotu, v závislosti na použitém sušicím materiálu běžně –25°C, –40 °C nebo až –75 °C

Nevýhody adsorpčních sušiček

  • adsorpční sušičky spotřebují až 20 % dodaného stlačeného vzduchu
  • nutno pravidelně vyměňovat náplně se sušicím materiálem

Membránové sušičky

Tento typ sušiček připomíná zkumavku se zátkou na každé straně. Membránové sušičky jsou složené ze svazku dutých vláken (membrán), jejichž vnitřkem shora dolů proudí vlhký stlačený vzduch. Při průchodu je vlhkost vytlačována přes membrány ven a vzduch vystupuje z vlákna suchý. Jsou určeny pro dodávky stlačeného vzduchu s nízkým rosným bodem při malém průtoku. Mezi přední výrobce taktéž patří Omega Air.

Výhody membránových sušiček

  • minimální zástavbové rozměry

Nevýhody membránových sušiček

  • membránové sušičky spotřebují 10 – 30 % dodaného stlačeného vzduchu

Někdo může namítat, že pořídit si kvalitní sušičku ke kompresoru je finančně nákladné. Pravdou však je, že všechny tyto zařízení se vždy po čase zaplatí. Šetří totiž každou součást kompresorové soustavy, která může spolehlivě a bez zásahů servisu pracovat pod dlouhou dobu a hlavně mimořádně efektivně.

Obsah podléhá autorským právům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *